ภาพกิจกรรมการประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างฉันทะและความผูกพันต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และพิธีกตเวทิตาจิต บูทิตกษีณวาร 25-26 กันยายน 2566 ณ รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top