รวมภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 24 กันยายน 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top