ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Scroll to Top