สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และสหวิชาชีพ 25-27 พฤษภาคม 2566