ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำ …

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ Read More »

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั …

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณภา …

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่2 Read More »

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมประชุม Student Forum ของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17

5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษา คณะพยาบาลศา …

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมประชุม Student Forum ของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 Read More »

Scroll to Top