ข่าวสาร

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมประชุม Student Forum ของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17

5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษา คณะพยาบาลศา …

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมประชุม Student Forum ของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 Read More »

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน

รวมภาพการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสต …

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน Read More »

กิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 …

กิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ Read More »

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การตัดสินใจสำหรับผู้บริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาการจัดทำ Profile บุคลากรรวมที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกพันธกิจ

Scroll to Top