กิจกรรมการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการกราบไหว้พระด้วยใจที่ศรัทธา วพบ.ชัยนาท

กิจกรรมการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการกราบไหว้พระด้วยใจที่ศรัทธา วพบ.ชัยนาท

นศ. ปี 1-4  460 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top