กิจกรรมครอบครัวเสมือนขับเคลื่อนค่านิยมธรรม/ทำดี วิถีพุทธ

กิจกรรมครอบครัวเสมือนขับเคลื่อนค่านิยมธรรม/ทำดี วิถีพุทธ

วพบ.นครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นศ. 30 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top