กิจกรรมปิงปองจราจร 7 สี สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร่วมกับสหวิชาชีพ

กิจกรรมปิงปองจราจร 7 สี สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร่วมกับสหวิชาชีพ  วพบ.นครราชสีมา

ณ  หมู่บ้านบึงพญาปราบ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา  55 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top