กิจกรรมสโมสรนักศึกษาและตัวแทนชมรมจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วพบ.นครราชสีมากิจกรรมสโมสรนักศึกษาและตัวแทนชมรมจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนนักศึกษา55  คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top