ค่ายสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 สค 66

ชี้แจงผู้ประเมิน รองผอ วิชาการ รองผอ บริหาร หัวหน้าสาขา วันที่ 12 กค เรื่องแนวทางการประเมินการสอน และการใช้แบบประเมิน)

ค่ายสำหรับผู้ช่วยศาตราจารย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 สค 66
ค่ายสำหรับผู้ช่วยศาตราจารย์ ครั้งที่ 2 วันที่ 1-2 กย 66
ค่ายรองศาตราจารย์ วันที่ 4-5 กย 66

ใส่ความเห็น

Scroll to Top