ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก

ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก วพบ.นนทบุรี 

ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการเทคโนโลยี simulation และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการศึกษาพยาบาลในวิถีถัดไป ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

ใส่ความเห็น

Scroll to Top