วันที่ 12 กค. 16 สค.และ13 กย. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 12 กค. 16 สค.และ13 กย. 2566

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 9.00-14.00 น.

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 14.00-17.00 น.

ใส่ความเห็น

Scroll to Top