ประชุมชี้แจงผู้ประเมิน ระดับรองผอ วิชาการ รองผอ บริหาร และหัวหน้าสาขา เรื่องแนวทางการประเมินการสอน และการใช้แบบประเมิน

ชั้แจงผู้ประเมิน รองผอ วิชาการ รองผอ บริหาร หัวหน้าสาขา วันที่ 12 กค เรื่องแนวทางการประเมินการสอน และการใช้แบบประเมิน)

ค่ายผศ ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 สค 66
ค่ายผศ ครั้งที่ 2 วันที่ 1-2 กย 66
ค่ายรศ 4-5 กย 66

ใส่ความเห็น

Scroll to Top