ประชุมทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายวันนี้คือผู้รับผิดชอบงานความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

Meeting ID: 988 6170 7308
Passcode: 104293

เอกสารประกอบการประชุมRM&Internal control-27Jan2023

https://drive.google.com/drive/folders/19VqiUtkWP29faTAaYzF4stHGzkagzFOk?usp=share_link

 

ใส่ความเห็น

Scroll to Top