วพบ.ขอนแก่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาและการสื่อสาร – กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ

วพบ.ขอนแก่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาและการสื่อสาร – กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ นศ. ปี 1-2   233 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top