วพบ.จักรีรัช กิจกรรมการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์เสริมหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาล (IPE) นศ.ปี 1 จำนวน 116 คน

วพบ.จักรีรัช  จัดกิจกรรมการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์เสริมหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาล (IPE) นศ.ปี 1

116 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top