วพบ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมครอบครัวเสมือนขับเคลื่อนค่านิยมธรรม/ทำดี วิถีพุทธ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นศ. 30 คน

วพบ.นครศรีธรรมราช  กิจกรรมครอบครัวเสมือนขับเคลื่อนค่านิยมธรรม/ทำดี วิถีพุทธ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นศ. 30 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top