วพบ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมครอบครัวเสมือนขับเคลื่อนค่านิยมธรรม/ทำดี วิถีพุทธ

วพบ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมครอบครัวเสมือนขับเคลื่อนค่านิยมธรรม/ทำดี วิถีพุทธ  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นศ. 30 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top