วพบ.นครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมครอบครัวเสมือนขับเคลื่อนค่านิยมธรรม/ทำดี วิถีพุทธ นศ. 30 คน

วพบ.นครศรีธรรมราช

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมครอบครัวเสมือนขับเคลื่อนค่านิยมธรรม/ทำดี วิถีพุทธ นศ. 30 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top