วพบ.ยะลา โครงการนักศึกษาพยาบาล ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพ กับการทะนุบำรุง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (บ้าน วัด มัสยิด) นศ. ปี 1-2 ณ พื้นที่ ต.สะเต็งนอก อ.สะเต็งนอก จ.ยะลา

วพบ.ยะลา

โครงการนักศึกษาพยาบาล ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพ กับการทะนุบำรุง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (บ้าน วัด มัสยิด)

นศ. ปี 1-2 ณ พื้นที่ ต.สะเต็งนอก อ.สะเต็งนอก จ.ยะลา  เป็นการตรวจคัดกรองสุขาภาพ พระภิกษุ  ผู้นำศาสนาอิสลาม และประชาชนในพื้นที่ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารให้ พระภิกษุ  ผู้นำศาสนาอิสลาม รวมถึงการรับประทานอาหารของประชาชน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top