วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 30 แห่งกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 30 แห่งกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ นศ.ปี 1-4 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้แทนแหล่งฝึก 7, 10, 12, 17, 19, 20  เม.ย. 66

ใส่ความเห็น

Scroll to Top