โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงาน วันที่ 23-27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

Scroll to Top