1-2 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

1-2 พฤษภาคม 2566 วพบ.ชลบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

ใส่ความเห็น

Scroll to Top