15-17 พค. 66 ปรับและนำเสนอแผนกลยุทธ์งานบุคคล วิทยากร รศ.ดร. รัชนี สรรเสริญ

15-17 พค. 66 ปรับและนำเสนอแผนกลยุทธ์งานบุคคล  โดย รศ.ดร. รัชนี  สรรเสริญ

ใส่ความเห็น

Scroll to Top