กำหนดการประชุมฐานข้อมูล จัด ณโรงแรม อมารี แอร์พอร์ท กรุงเทพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ HR และครุภัณฑ์ประชุมฐานข้อมูล ณ รร อมารี แอร์พอร์ท กรุงเทพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ใส่ความเห็น

Scroll to Top