ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานถ่ายเอกสารประกอบกา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) Read More »