กิจกรรมภายใน

รวมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก วันที่่ 22 กรกฎาคม 2566

ลิ้ง รวมภาพและวิดิโอกิจกรรม ชุดที่ 1 และชุดที่ 2  สื่อส …

รวมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก วันที่่ 22 กรกฎาคม 2566 Read More »

รวมภาพการประชุมของคณะพยาบาลศาสตร์ เดือน มิถุนายน 2566 : การประชุมทำ Roadmap แผนดิจิทัลของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 22 มิย.2566

    การประชุม คณะกรรมการบริหาร ของคณะพยาบาลศา …

รวมภาพการประชุมของคณะพยาบาลศาสตร์ เดือน มิถุนายน 2566 : การประชุมทำ Roadmap แผนดิจิทัลของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 22 มิย.2566 Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดประชุมโครงการพ …

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 Read More »

ขอความร่วมมือผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ของคณะและวิทยาลัย ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินITAระดับสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้รหัส 0e06d4 ในการเข้าตอบ

คลิกตอบแบบประเมิน ใช้รหัส 0e06d4 ในการเข้าตอบ

รวมภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 5-7 มิถุนายน 2566

ลิ้งรวมภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ภาพจาก …

รวมภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 5-7 มิถุนายน 2566 Read More »

กิจกรรมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญา …

กิจกรรมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2563-2564 Read More »

สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของอาจารย์พยาบาล รุ่นที่ 1 15-17 มิถุนายน 2566 และ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วพบ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล 23-24 มิถุนายน 2566 คลิกดูรายละเอียด

สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และสหวิชาชีพ 25-27 พฤษภาคม 2566

รวมภาพการประชุมของคณะพยาบาลศาสตร์ เดือน พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 9.00-12.00 น. และประชุมคณะกรร …

รวมภาพการประชุมของคณะพยาบาลศาสตร์ เดือน พฤษภาคม 2566 Read More »

รวมภาพการจัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล จากวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพร …

รวมภาพการจัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล จากวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 Read More »

Scroll to Top