กิจกรรมภายใน

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน

รวมภาพการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสต …

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน Read More »

ภาพกิจกรรมการประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างฉันทะและความผูกพันต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และพิธีกตเวทิตาจิต บูทิตกษีณวาร 25-26 กันยายน 2566 ณ รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

การประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชากา …

ภาพกิจกรรมการประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างฉันทะและความผูกพันต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และพิธีกตเวทิตาจิต บูทิตกษีณวาร 25-26 กันยายน 2566 ณ รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี Read More »

การจัดโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา ,โครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนตำราทางการพยาบาล“เริ่มต้นการเขียนตำรา อย่างมืออาชีพ”วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 และการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 20 สิงหาคม 2566

โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส …

การจัดโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา ,โครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนตำราทางการพยาบาล“เริ่มต้นการเขียนตำรา อย่างมืออาชีพ”วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 และการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 20 สิงหาคม 2566 Read More »

รวมภาพและวิดีโอกิจกรรมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก : การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพองค์กร วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมดอกรัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการประชุมโครงการ OD CLICK ชมภาพและวิดิโอ กิจกรรม เ …

รวมภาพและวิดีโอกิจกรรมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก : การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพองค์กร วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมดอกรัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 6 เพื่อวางแผนกรอบสมรรถนะบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

รวมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก วันที่่ 22 กรกฎาคม 2566

ลิ้ง รวมภาพและวิดิโอกิจกรรม ชุดที่ 1 และชุดที่ 2  สื่อส …

รวมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก วันที่่ 22 กรกฎาคม 2566 Read More »

Scroll to Top