ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 2 ปี สถาบันพระบรมราชชนก 27 กันยายน 2566 ณ หอประชุมดอกรัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหารและบุคลากร จัดงานรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ๋ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีและร่วมให้กำลังใจกับผลงานนักศึกษา นายมะละกอ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ที่ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ในชื่อผลงาน มนต์เสน่ห์ แห่งชาติพันธ์ุกระเหรี่ยง โครงการ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม

QR CODE เอกสารประกอบการอบรม และสูจิบัตร เชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาขตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโครงการ พระบริบาลภิกษุไข้ 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 QR CODE สูจิบัตรและขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริย …

QR CODE เอกสารประกอบการอบรม และสูจิบัตร เชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาขตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโครงการ พระบริบาลภิกษุไข้ 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ Read More »

มูลนิธิมุจลินทร์นาคราช ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน” สืบสานสายน้ำรัตนโกสินทร์ วิศิษฐ์ศิลปิน ปิ่นสยาม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 68 พรรษา พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 8.00-21.00 น. ณ หอประชุม JW Conventional hall เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

คลิก หนังสือเชิญร่วมงาน ” สืบสานสายน้ำรัตนโกสินทร์ วิศิ …

มูลนิธิมุจลินทร์นาคราช ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน” สืบสานสายน้ำรัตนโกสินทร์ วิศิษฐ์ศิลปิน ปิ่นสยาม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 68 พรรษา พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 8.00-21.00 น. ณ หอประชุม JW Conventional hall เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ Read More »

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนก นำโดย ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทรทิราเทพยวดี กรมหลวงสาธิณีสิริพัตร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมดอกรัก

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา บูรณาการ สบช. โมเดล โคมล้านนา 7 สี และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมทำนุบ …

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา บูรณาการ สบช. โมเดล โคมล้านนา 7 สี และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 Read More »

Scroll to Top