หน้าแรก

congrt11 copy
congrat
21
CER-1
ลงนามถวายพระพร_2564-12-07-1110x555 (1)
รแบตรงอิสระ copy
แสดงความยินดี กับอธิการบดี copy
รายนามผู้สำเร็จ1110ป410 copy
ปกคู่มือ 1110ป410 copy
1110x410 ทุจริต 66 copy
1110x410รับปริญญาบัตร 66 copy
inter nurse-01
fon 1110 100 ปี copy
chatmongkol01-01
การประเมินคุณธรรมและค
pa1
1110 ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 16
ผศ ดร kamolrat 444

แสดงความยินดี-กับอธิการบดี
S__13541385
อาจารย์สุทัศน์ วพบนครศรีธรรมราช
พยาบาลพะเยา ทำดี
นพรัตน์
112945
112946
award
award11
congreat800x700-4-01
ศุกรฬจ 66 1200 600
S__12812359
องค์กรคุณธรรม สุรินทร์.2
sim.1200
ยินดีกับคณบดี
อวณิชา
ศิษย์เก่า-ออรัญญา-3
พลเรือน-1
พลเรือน-2
พลเรือน-3
1200-1
1200-2
1200-3
1200-4
1200-5
แสดงความยินดี-อ.เชษฐา-กรรมการวิชการ-สบช
20221026-01022531-2017
20220726-01022531-1866
1000-11
109815
1002-1
1004
1000-0
1000-2
1000-1
1000-3
แสดงความยินดี-กับอธิการบดี
S__13541385
อาจารย์สุทัศน์ วพบนครศรีธรรมราช
พยาบาลพะเยา ทำดี
นพรัตน์
112945
112946
award
award11
congreat800x700-4-01
ศุกรฬจ 66 1200 600
S__12812359
องค์กรคุณธรรม สุรินทร์.2
sim.1200
ยินดีกับคณบดี
อวณิชา
ศิษย์เก่า-ออรัญญา-3
พลเรือน-1
พลเรือน-2
พลเรือน-3
1200-1
1200-2
1200-3
1200-4
1200-5
แสดงความยินดี-อ.เชษฐา-กรรมการวิชการ-สบช
20221026-01022531-2017
20220726-01022531-1866
1000-11
109815
1002-1
1004
1000-0
1000-2
1000-1
1000-3
previous arrow
next arrow

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ จาก สบช. และหน่วยงานภายนอก

28 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 2 Quota ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
28 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
24 เม.ย. 2566 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งคลิปวิดิโอเข้าประกวด วันนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2566 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
18 เม.ย. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566
11 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2566 รอบที่ 2 QUOTA

RSS ข่าวสารสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2023
No event found!
Load More

มาร์ช ร้องรวมหมู่ ชายหญิง

มาร์ช ร้องเดี่ยว ชาย หญิง