หน้าแรก

congrt11 copy
congrat
21
CER-1
ลงนามถวายพระพร_2564-12-07-1110x555 (1)
รแบตรงอิสระ copy
แสดงความยินดี กับอธิการบดี copy
รายนามผู้สำเร็จ1110ป410 copy
ปกคู่มือ 1110ป410 copy
1110x410 ทุจริต 66 copy
1110x410รับปริญญาบัตร 66 copy
inter nurse-01
fon 1110 100 ปี copy
chatmongkol01-01
การประเมินคุณธรรมและค
pa1
1110 ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 5 16
ผศ ดร kamolrat 444

แสดงความยินดี-กับอธิการบดี
S__13541385
อาจารย์สุทัศน์ วพบนครศรีธรรมราช
พยาบาลพะเยา ทำดี
นพรัตน์
112945
112946
award
award11
congreat800x700-4-01
ศุกรฬจ 66 1200 600
S__12812359
องค์กรคุณธรรม สุรินทร์.2
sim.1200
ยินดีกับคณบดี
อวณิชา
ศิษย์เก่า-ออรัญญา-3
พลเรือน-1
พลเรือน-2
พลเรือน-3
1200-1
1200-2
1200-3
1200-4
1200-5
แสดงความยินดี-อ.เชษฐา-กรรมการวิชการ-สบช
20221026-01022531-2017
20220726-01022531-1866
1000-11
109815
1002-1
1004
1000-0
1000-2
1000-1
1000-3
แสดงความยินดี-กับอธิการบดี
S__13541385
อาจารย์สุทัศน์ วพบนครศรีธรรมราช
พยาบาลพะเยา ทำดี
นพรัตน์
112945
112946
award
award11
congreat800x700-4-01
ศุกรฬจ 66 1200 600
S__12812359
องค์กรคุณธรรม สุรินทร์.2
sim.1200
ยินดีกับคณบดี
อวณิชา
ศิษย์เก่า-ออรัญญา-3
พลเรือน-1
พลเรือน-2
พลเรือน-3
1200-1
1200-2
1200-3
1200-4
1200-5
แสดงความยินดี-อ.เชษฐา-กรรมการวิชการ-สบช
20221026-01022531-2017
20220726-01022531-1866
1000-11
109815
1002-1
1004
1000-0
1000-2
1000-1
1000-3
previous arrow
next arrow

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ จาก สบช. และหน่วยงานภายนอก

11 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รอบที่ 2 ภาคการศึกษาทื่ 1 ปีการศึกษา 2566
3 เม.ย. 2566 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบใหม่
28 มี.ค. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนกท ี่816/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม2566
28 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ตารางการอบรม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
27 มี.ค. 2566 ป้องกัน: ดาวน์โหลด กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง สถาบันพระบรมราชชนก

RSS ข่าวสารสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2023
No event found!
Load More

มาร์ช ร้องรวมหมู่ ชายหญิง

มาร์ช ร้องเดี่ยว ชาย หญิง