ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภายนอก

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั …

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศรายชื่อผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย …

ประกาศรายชื่อผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางพัฒนาเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสต …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางพัฒนาเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์

                                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์   &nbsp …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์ Read More »

Scroll to Top